Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu vina-francie.cz

VINEYARDS WINE IMPORTERS s. r. o.

Palackého 715/15

110 00 Praha 1

IČ: 27071197

DIČ: CZ27071197

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. C 94091. 

 

Nabídka internetového obchodu

Internetový obchod vina-francie.cz nabízí sortiment vynikajících francouzských vín od menších nezávislých producentů, a tudíž Vám můžeme zaručit exkluzivitu těchto jedinečných vín pro každou příležitost, a to ve všech cenových relacích.

Našim hlavním cílem je profesionální a individuální přístup ke každému zákazníkovi.

Osobám mladším 18let alkohol neprodáváme.

Ceny zboží

Ceny zboží se řídí aktuálním ceníkem, prodávající si vyhrazuje právo na jeho změnu. Ceny uvedené u zboží v internetovém obchodě jsou včetně DPH.

Vína a nepotravinářské produkty podléhají 21% sazbě DPH. Potravinářské produkty podléhají 15% sazbě DPH. 

Forma objednávky a její úhrada

Zboží z internetového obchodu vina-francie.cz lze objednat jeho vložením do nákupního košíku a vyplněním požadovaných údajů v internetovém objednávkovém formuláři. Zboží lze objednat v jakémkoliv množství. Na základě objednávky učiněné zákazníkem bude následovat automatické potvrzení přijetí objednávky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Zboží lze uhradit následujícími způsoby:

  • Bankovním převodem před doručením zboží;
  • V hotovosti při převzetí zboží, tzv. dobírkou.

V momentě expedice zboží bude vystavena faktura za objednané zboží, která bude kupujícímu zaslána spolu se zbožím, popř. na uvedenou e-mailovou adresu.

V případě úhrady ceny zboží předem na bankovní účet, bude e-mailem doručena faktura s číslem účtu pro zaplacení zboží. Zboží bude expedováno následující pracovní den po připsání fakturované částky na náš účet. Číslo bankovního účtu pro platbu převodem: 1049379001/5500. Variabilní symbol: číslo faktury.

Doprava a doručení zboží

Zboží skladem je expedováno neprodleně po předchozím potvrzení objednávky a doručováno prostřednictvím přepravní společnosti.

Dodací lhůta je obvykle 2-5 pracovních dnů. Dodavatel si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých na straně přepravní společnosti nebo vyšší mocí.  

Cena dopravy zboží činí:

  • Po Praze – při objednávce nižší než 5.000 Kč – 149 Kč. Dobírka zdarma.
  • Po Praze – při objednávce vyšší než 5.000 Kč – doprava i dobírka zdarma.
  • Mimo Prahu – 189 Kč. Dobírka zdarma.

Osobní odběr

Zboží je možné odebrat ve vzorkovně společnosti VINEYARDS WINE IMPORTERS s. r. o. na adrese Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 – Dejvice. Osobní odběr je možný pouze v případě zvolení platby předem na bankovní účet prodávajícího. Po obdržení platby Vás budeme informovat a domluvíme termín osobního odběru ve vzorkovně společnosti.

Reklamace/ vrácení zboží

V případě reklamace nás prosím kontaktujte na telefonním čísle +420 739 583 556 nebo e‑mailem: ivo@vineyards.cz, order@vineyards.cz. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu: Ohradní 59, 140 00  Praha 4. Po obdržení reklamovaného zboží Vás budeme informovat. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů. O vyřízení reklamace bude kupující informován e-mailem. Lhůta pro vrácení peněz je 7 dnů od ukončení reklamace.

Doporučujeme, aby si kupující zkontroloval dodávku ihned při převzetí zboží.

Pokud kupující identifikuje poškození zboží až po jeho převzetí, může uplatnit reklamaci do dvou dnů ode dne doručení zboží.

Pokud kupující odmítne přijmout poškozené zboží, je s ním sepsán reklamační protokol a další vyřízení reklamace probíhá ve spolupráci s dodavatelem a přepravní společností. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.

V případě, že požadujete zrušit objednávku ještě před její expedicí, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 739 583 556 nebo e-mailem: ivo@vineyards.cz, order@vineyards.cz.

 

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží) dle § 1829, odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vracet nelze zboží u něhož to zákon vylučuje nebo např. poškodí-li spotřebitel jejich originální obal.

Pokud chce kupující od smlouvy odstoupit, doporučujeme zvolit písemnou formu, například odesláním e-mailu na adresu ivo@vineyards.cz, order@vineyards.cz ve znění: "Chci odstoupit od smlouvy ze dne ..... ,číslo objednávky .... a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte číslo účtu). Datum a podpis". Zboží zasílané zpět doporučujeme spotřebiteli zejména dobře zabalit a pojistit. Zboží nelze zaslat na dobírku, takto zaslané zboží nepřijímáme. Kupujícímu budou vráceny vynaložené finanční částky kromě skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (dopravné a balné i kdyby nebylo účtováno) nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a vrácené zboží bude přijato.

Adresa pro zasílání zboží: Ohradní 59, 140 00 Praha 4.

Záruka

Po dodání prodejce neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

Budou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, a to při navrácení většiny obsahu láhve. Prodávající skladuje víno v optimálních podmínkách, v klimatizovaném prostoru. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Trvanlivost a ročníky vín

Trvanlivost jednotlivých druhů vín je individuální. Optimální doba spotřeby a případná doba archivace závisí na konkrétním druhu vína a rádi Vám v tomto směru poradíme. U nepotravinářských produktů (dárkové kazety, krabice, bedýnky, otvíráky atd.) se záruční doba řídí občanským zákoníkem a je stanovena na 24 měsíců.

Kvalitní víno jako přírodní produkt každým rokem změní ročník, při širokém sortimentu vín může docházet ke změnám rychleji než se stačí aktualizovat internetová nabídka. Pokud dojde ke změně ročníku v době objednávky, je automaticky dodán ročník následující. V případě, že kupující má zájem pouze o daný ročník, musí toto výrazně označit do poznámky k objednávce.

Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí ve výše uvedeném znění, a to ode dne, kdy byla uskutečněna elektronická objednávka kupujícím dle platných pravidel stanovených prodávajícím.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prodávajícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí obchodní společnost VINEYARDS WINE IMPORTERS s. r. o., Palackého 715/15, 110 00 Praha 1, IČ: 27071197, DIČ: CZ27071197 a touto společností provozovaný internetový obchod "vina-francie.cz". Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu "vina-francie.cz". Prodávající je registrován jako správce osobních údajů v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů pod evidenčním číslem: 00038644.

Informace o kupujícím (jméno, příjmení, fakturační adresa, PSČ, e-mailová adresa, telefon) jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Slouží výhradně pro potřeby prodávajícího a nejsou poskytovány třetím osobám, s výjimkou poskytnutí nezbytných údajů přepravní společnosti pro dodání zboží. Kupující může požádat o výmaz či změnu osobních údajů z databáze prodávajícího prostřednictvím e-mailu: ivo@vineyards.cz, order@vineyards.cz.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.